Bàn phím:
Từ điển:
 

chủ động

verb & adj

  • To take the initiative, to have the sense of initiative
    • phát huy tính chủ động: to raise the sense of initiative
    • dạng chủ động: the active voice