Bàn phím:
Từ điển:
 

chủ định

noun

  • Definite aim, clear intention
    • nói bâng quơ không có chủ định: to speak at random, without a definite aim
    • việc làm có chủ định từ trước: an action with a prior clear intention