Bàn phím:
Từ điển:
 

chủ chốt

adj

  • Most important