Bàn phím:
Từ điển:
 

chủ chiến

  • To be for war, to stand for war
    • phe chủ chiến: the pro-war camp