Bàn phím:
Từ điển:
 

chủ bút

noun

  • Editor-in-chief