Bàn phím:
Từ điển:
 

chủ biên

noun

  • Chief author
    • chủ biên một cuốn sách: the chief author of a book (viết tập thể)
    • chủ biên một cuốn từ điển: the chief editor of a dictionary