Bàn phím:
Từ điển:
 

chủ bài

noun

  • Trump card
    • đánh chủ bài: to play the trump card