Bàn phím:
Từ điển:
 

chủ

noun

 • Owner, proprietor
  • chủ hiệu buôn: the owner of a shop, a shopkeeper
  • chủ khách sạn: the proprietor of a hotel
 • Master
  • người chủ đất nước: the master of the country
  • phải làm chủ được mình: one must be the master of oneself, one must be able to control oneself
 • Employer, boss
  • chủ và thợ: employer and employee, capital and labour
  • thay thầy đổi chủ: to change masters and bosses