Bàn phím:
Từ điển:
 

chu trình

noun

  • (Recurrent) cycle