Bàn phím:
Từ điển:
 

chu toàn

adj

  • Whole, fully discharged, fully seen to
    • việc nhà việc nước đều chu toàn: state affairs and family business have been fully seen to

verb

  • To keep whole
    • chu toàn danh tiếng: to keep one's honour whole