Bàn phím:
Từ điển:
 

chu tất

adj

  • Full and careful
    • chuẩn bị chu tất: full and careful preparations

verb

  • To see to (some business) with thoroughness and care
    • chu tất việc nhà: to see to the household affairs with thoroughness and care, to contrive well