Bàn phím:
Từ điển:
 

chu kỳ

noun

  • period; cycle