Bàn phím:
Từ điển:
 

chu đáo

adj

  • Thoughtful
    • chăm sóc trẻ em chu đáo: to give thoughtful care to children
    • con người rất chu đáo với bạn bè: a very thoughtful person to his friends