Bàn phím:
Từ điển:
 

ác nghiệt

  • t. Độc ác và cay nghiệt. Sự đối xử ác nghiệt.