Bàn phím:
Từ điển:
 

chu du

verb

  • To be a globe-trotter, to do globe-trotting
    • đã chu du nhiều nước: to be a globe-trotter, to have done a lot of globe-trotting