Bàn phím:
Từ điển:
 

chu chuyển

verb

  • To rotate
    • tốc độ chu chuyển của tư bản: the rotating speed of capital