Bàn phím:
Từ điển:
 

chu cấp

verb

  • To provide for
    • chu cấp cho đứa cháu mồ côi: to provide for an orphan nephew
    • tiền chu cấp: provide money, maintenance allowance