Bàn phím:
Từ điển:
 

chu

adj

  • All right, satisfactory
    • như thế là chu lắm rồi: that's perfectly all right