Bàn phím:
Từ điển:
 

chợt nhớ

verb

  • To remember suddenly