Bàn phím:
Từ điển:
 

chợt

adv

  • Suddenly
    • trời đang nắng chợt có mưa rào: it was shining when a sudden shower came
    • chợt nhớ lại chuyện cũ: to suddenly remember a past happening