Bàn phím:
Từ điển:
 

chớp mắt

verb

  • to blick; to wink