Bàn phím:
Từ điển:
 

chớp bóng

  • Như chiếu bóng