Bàn phím:
Từ điển:
 

bao tay

  • [Glove] Handschuh