Bàn phím:
Từ điển:
 

chờn vờn

verb

  • To swim about, to cruise
    • đàn cá chờn vờn trên mặt hồ: the school of fish swim about in the lake
    • tàu địch chờn vờn ở ngoài khơi: the enemy ships were cruising off shore