Bàn phím:
Từ điển:
 

chớm nở

verb

  • To blossom; to bloom