Bàn phím:
Từ điển:
 

chới với

verb

  • To reach up one's hands repeatedly
    • một người rơi xuống nước đang chới với giữa dòng sông: a person who had fallen into the water was reaching up his hand repeatedly in the middle of the stream