Bàn phím:
Từ điển:
 

chơi vơi

adj

  • Lonely, solitary
    • hòn đảo nhỏ chơi vơi giữa biển: a small lonely island on the high sea