Bàn phím:
Từ điển:
 

chơi gái

verb

  • To frequent prostitutes