Bàn phím:
Từ điển:
 

chơi đĩ

verb

  • To frequent prostitutes