Bàn phím:
Từ điển:
 

chơi bời

verb

  • To be friends
  • To indulge in play
    • chỉ chơi bời, không lo học: to be more interested in playing than in learning
  • To play at
    • làm chơi bời: to play at working