Bàn phím:
Từ điển:
 

chơi ác

verb

  • To play a nasty trick