Bàn phím:
Từ điển:
 

chơi

verb

 • To play
  • trẻ con chơi ngoài sân: the children played in the yard
  • dễ như chơi: like child's play
  • chơi bài: to play cards
  • chơi đàn piano: to play piano
  • chơi bóng tròn: to play football
  • chơi cho một vố đau: to play a bad trick on someone
  • chơi khăm: to play a nasty trick
  • khách làng chơi: