Bàn phím:
Từ điển:
 

bao quanh

  • [To circle] kreisen
  • [to encompass] umgeben