Bàn phím:
Từ điển:
 

chợ đen

  • Black market
    • giá chợ đen: black market prices