Bàn phím:
Từ điển:
 

chợ chiều

  • Market at its closing
    • không khí chợ chiều: the atmosphere of a market at its closing