Bàn phím:
Từ điển:
 

chợ

noun

 • Market, market-place
  • đi chợ: to go to (the) market
  • phiên chợ: a market-day
  • đi buổi chợ học mớ khôn: he that travels far knows much
  • gạo chợ nước sông: to live from hand to mouth
  • khắp chợ cùng quê: everywhere, from town to country
  • chợ nông thôn, chợ hoa tết đường Nguyễn Huệ: