Bàn phím:
Từ điển:
 

chở khách

  • To carry passengers