Bàn phím:
Từ điển:
 

chở

verb

 • To transport, to carry, to ferry
  • tàu chở khách: a passenger (carrying) train
  • làm nghề chở xe bò: to be an ox-cart transporter
  • chở đò sang sông: to ferry across a river
  • dòng sông chở nặng những phù sa: the river stream carried loads of silt
  • chở củi về rừng: to carry coal to Newcastle