Bàn phím:
Từ điển:
 

chờ xem

verb

  • To wait and see
    • chính sách chờ xem: wait and see policy