Bàn phím:
Từ điển:
 

chờ chết

verb

  • to await death