Bàn phím:
Từ điển:
 

chờ

verb

  • To wait
    • chờ bạn: to wait for one's friend
    • chờ tàu: to wait for one's train