Bàn phím:
Từ điển:
 

chơ vơ

adj

  • Derelict, desolate
    • hòn đảo chơ vơ ngoài biển: a derelict island on the high sea
    • cây cổ thụ chơ vơ ngoài đồng: a desolate ancient tree in a field