Bàn phím:
Từ điển:
 

chột mắt

  • Blind in one eye