Bàn phím:
Từ điển:
 

chót vót

adj

  • Towering
    • ngôi chùa trên đỉnh núi chót vót: a pagoda on the towering mountain
    • cao chót vót: toweringly high