Bàn phím:
Từ điển:
 

chót

noun

 • Extremity, end, last
  • trên chót đỉnh cột cờ: at the extremity of the top of the flag pole
  • màn chót của vở kịch: the ending (final) act of a play
  • tin giờ chót: the news of the last hour, the latest news, the stop-press news
  • thi đỗ chót: to pass last on the list

adj

 • Glaring, staring
  • môi đỏ chót: lips of a staring red