Bàn phím:
Từ điển:
 

chốt

noun

 • như tốt
 • Bolt, fastening pin cotter pin
  • cái chốt cửa: a door bolt
  • rút chốt an toàn của lựu đạn: to undo the safety pin of a hand-grenade
 • Crux (of a problem)
 • Commanding position

verb

 • To bolt
  • chốt cửa lại: to bolt a door