Bàn phím:
Từ điển:
 

chốp

verb

  • to suipe; to steal
    • người nào chốp tiền của tôi: Who's steal my pen?