Bàn phím:
Từ điển:
 

chóp

noun

  • Top
    • chóp núi: the top of a mountain
  • Cap
    • chóp ống khói: a chimney-cap
    • hình chóp: a pyramid