Bàn phím:
Từ điển:
 

chóng vánh

adj

  • Prompt, expeditious
    • mọi việc đều chóng vánh nhờ chuẩn bị tốt: everything was done promptly thanks to good preparations
    • giải quyết công việc chóng vánh: to be expeditious in settling business, to expedite business