Bàn phím:
Từ điển:
 

chống trả

verb

  • To oppose
    • hoả lực chống trả mạnh: the opposing fire was violent